divendres, 05 de març 2021
català | castellà
Sol·licitud d'renovació
   Renovació

"El termini per a renovar la sol·licitud finalitza el 30 de gener de 2021."

ATENCIÓ: La pàgina que està veient requereix per al seu funcionament l'ús de Javascript. Per a un bon funcionament, per favor torna a activar-lo.
Accés a una sol·licitud: Modificar dades i renovar
La disposició transitòria sisena del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, disposa que les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’HPO en el moment de la seva entrada en vigor disposen d’un termini d’un any a partir d’aquest moment per renovar la seva sol·licitud. Per tant, davant d’aquesta disposició s’ha posat en marxa la renovació de les sol·licituds que compleixen el requisit estipulat. En aquest sentit s’ha portat a terme una campanya divulgativa i s’ha enviat un missatge SMS a les persones afectades.
Des d’aquest portal és possible la renovació de la inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO, sempre i quan, no hagueu de fer modificacions en algun dels següents camps:
-Nom i cognoms
-Municipi d'empadronament
-Data d'empadronament
-Tipus d'Identificació i núm. d'identificació.
-Sexe, data de naixement, estat civil
-Dades del cònjuge
-Dades de la unitat de convivència
-Membres de la unitat de convivència
-Declaració sobre la necessitat d'habitatge
Si esteu interessats en modificat alguna d’aquestes dades heu de saber que no es tracta d’una renovació sinó que haureu de tramitar una baixa i una nova sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants.

Així mateix, hem d’informar que, encara que disposi d’una resolució que indica que la seva vigència és de tres anys, aquesta caducarà en el termini estipulat del 30 de desembre de 2020.
Per tant, si esteu interessats en la renovació cal que us identifiqueu i podreu iniciar la gestió de la renovació des de d’aquest portal.
Una vegada identificat, podreu revisar les dades que figuren a la inscripció i podrà modificar aquells que necessiteu (no serà possible la modificació dels esmentats anteriorment).
En finalitzar, marqueu la opció de “Renovar Sol·licitud” i rebreu la resolució per correu electrònic. Si no disposeu de correu electrònic o heu marcat que no desitgeu la comunicació electrònica, la resolució la rebreu per correu postal.
Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats