Sol·licitud d'inscripció en el
Registre de Sol·licitants d'HPO
Tancar finestra
Opció 1
Canviï la clau de les seves sol·licitud si coneix la antiga
Ha d'introduir el codi de la seva sol·licitud
Codi de sol·licitud*
Clau d'accés
Nova clau d'accés
Confirmi la nova clau de accés
*(nnnnnn-aaaa-mmmmm) nnnnnn és el numero de sol·licitud, aaaa l'any i mmmmm el codi INE del municipi en el qual està empadronat que apareixerà seleccionant-lo en el desplegable.
Opció 2
Generació d'una nova clau i s'envia al seu correu electrònic
Ha d'introduir el seu número d'identificació.
Número d'identificació.
La plataforma generarà una nova contrasenya i será enviada a l'adreça de correu electrònic que consta a les seves dades de notificació.