Sol·licitud d'inscripció en el
Registre de Sol·licitants d'HPO
Tancar finestra
Generació d'una nova clau i s'envia al seu correu electrònic
Ha d'introduir el seu número d'identificació.
Número d'identificació.
La plataforma generarà una nova contrasenya i será enviada a l'adreça de correu electrònic que consta a les seves dades de notificació.