Sol·licitud d'inscripció en el
Registre de Sol·licitants d'HPO
Tancar finestra
Amb caràcter previ a iniciar una inscripció, comprovi on haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació necessària per la inscripció. Per fer aquesta comprovació aquí

Nova sol·licitud d'inscripció
Introdueixi les següents dades per a donar d'alta la seva nova sol·licitud d'inscripció:
Nom
Cognoms
Tipus Identificació
Nº Identificació
Correu electrònic
Municipi d'Empadronament
Introdueixi la contrasenya secreta que utilitzarà per a accedir a la seva sol·licitud.
Contrasenya d'accés
Confirmi la seva contrasenya