dissabte, 16 d?octubre 2021
català | castellà
Referència normativa de la preceptiva inscripció al Registre de Sol·licitants d'HPO per poder esdevenir adjudicatari d'un habitatge d'HPO
 
Artícle 1.2 del Decret 106/2009, de 19 de maig: "Per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya en la modalitat de demanda corresponent. Únicament s’exceptuen d’aquest requisit les persones o unitats de convivència en situacions d’emergència, així considerades des dels àmbits d’assistència i de benestar social i acreditades pels organismes de la Generalitat i de les administracions locals competents en matèria d’assistència i protecció social."
Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats