dilluns, 17 de gener 2022
català | castellà
Sol·licitud d'inscripció
   Inscripció
ATENCIÓ: La pàgina que està veient requereix per al seu funcionament l'ús de Javascript. Per a un bon funcionament, per favor torna a activar-lo.
Opció A: Crear una nova sol·licitud online

Opció B: Accés a una sol·licitud prèvia
Municipi d'empadronament:
Codi de la sol·licitud*:
Clau d'accés:
*(nnnnnn-aaaa-mmmmm) nnnnnn és el numero de sol·licitud, aaaa l'any i mmmmm el codi INE del municipi en el qual està empadronat que apareixerà seleccionant-lo en el desplegable.
Canviar clau

Opció C: Sol·licitud en format PDF per a imprimir
Municipi d'empadronament:
Necessitarà Adobe Reader® per a obrir l'imprès PDF
Descarregar Adobe Reader
Avís legal © 1995-2018 Generalitat de Catalunya Tots els drets reservats