dimarts, 03 març 2015
català | castellà
Notificacions i anuncis
En aquest espai s'incorporaran les notificacions i anuncis que es derivin de la gestió del Registre de Sol·licitants d'HPO i dels procediments d'adjudicació

03/12/2014
- Anunci promoció 4 habitatges amb protecció oficial de règim general i preu concertat a Badalona, promoguts per SAMATO S.A.


Llegir-ne més
05/11/2014
- Anunci promoció 95 habitatges amb protecció oficial de règim general i preu concertat a L'Hospitalet de Llobregat, promoguts per LNC DE INVERSIONES, S.A.


Llegir-ne més
03/11/2014
- Anunci procediment d'adjudicació d'habitatges en dret de superficíe de la promoció Can Cortada de Barcelona, promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona


Llegir-ne més
Avís legal © 1995-2005 Generalitat de Catalunya registreshpo@gencat.cat Tots els drets reservats